Gamle Retningslinjer - Havkajakroer

DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE!  

 

Uddybning til Havkajaksamrådets vejledende retningslinier. Revideret den. 21. sep 2004

Langs kysten:
Nær kysten, afhængig af vind, vejr, vanddybde og kysttype.

Lokalt, kendt farvand:
Ved lokalt farvand forstås det farvand hvor roeren under normale omstændigheder roer, og som roeren dermed er bekendt med. Aspiranten skal være bekendt med områdets temperatur-, vind- og strømforhold samt færdselsregler på vandet. Derudover kendskab til gode isætnings- og landingssteder, fredede områder samt hvor og hvordan natur og kultur forstyrres mindst muligt.

Sommerhalvåret:
Regnes normalt som perioden 1. maj – 1. oktober, men erafhængig af lokale forhold samt temperaturer i det indeværende år. Deltagerene er i deres normale robeklædning skal kunne klare et ophold i vandet i tilfælde af kæntring (med efterfølgende selvredning eller kammeratredning). En tommelfingerregel er at temperaturen i vandet skal være minimum 10 grader.

Uroligt vand:
Udover vind mellem 4 og 8 m/sekundet skal der være mulighed for bølger samt varierende vanddybde.

Svømmefærdigheder:
Aspiranten skal kunne svømme 400 meter i åbent vand.

TEKNIK
Ud- og indstigning i kajak:
Aspiranten skal kunne komme sikkert og behændigt ind og ud af kajakken, mens kajakken flyder frit på vandet. Aspiranten skal kunne komme sikkert og behændigt ind og ud af kajakken, mens kajakken flyder frit på vandet.

Roteknik:
Alm. roteknik: siddestilling, håndstilling, brug af arme, håndled og fodstøtte, rytme og afspændthed i skuldre, fokus fremad i roretningen, herunder baglæns roning.

Støttetag:
støttetag med bagside af kajakblad.

Styretag:
Forlæns og baglæns rundtag, agterstyretag.

Sideforflytning:

Tømning af vandfyldt kajak:
Tømme vandfyldt kajak effektivt og uden at beskadige kajakken og ryggen, når man står på lavt vand.


Svømme med kajak:
Aspiranten skal kunne svømme med sin kajak, enten hen til makker eller ind til kysten, ved at holde fast i kajakkens dæksliner.

Selvredning med entring efter kæntring:
At komme op i kajakken igen uden hjælp fra andre enten med eller uden hjælp af pagajflyder og derefter lænse kajakken ved hjælp af pumpe og/eller øse. Redningen skal kunne gennemføres kontrolleret i løbet af 5 minutter fra kæntring til roeren har skørt på og er klar til at pumpe/øse eller padle mod land.

At komme op i kajakken igen uden hjælp fra andre enten med eller uden hjælp af pagajflyder og derefter lænse kajakken ved hjælp af pumpe og/eller øse. Redningen skal kunne gennemføres kontrolleret i løbet af 5 minutter fra kæntring til roeren har skørt på og er klar til at pumpe/øse eller padle mod land.

Kammeratredning med efterfølgende tømning af kajakken, x-redning:
At komme op i kajakken med hjælp fra makker. Der benyttes x-redning, hvor makkeren trækker kajakken på tværs af sin kajak. Aspiranten skal kunne vise at han både kan blive reddet samt redde sin makker.

Bugsering af kajak:
Skal kunne sætte bugserline på anden kajak og bugser kajakken indtil kysten. Øvelsen skal forevises over 100 meter.

TEORI
Kajak:
Kendskab til forskellige typer og materialer, stabilitet, brug af ror og finne.

Beklædning:
Kendskab til beklædning som er praktisk anvendeligt når man sejler kajak, herunder svømmevest/redningsvest.

Sikkerhedsudstyr:
Kendskab til brug af pagajflyder, bugserline, reservepagaj/åre, kompas, pumpe/øse, lys, kniv, fløjte, ekstra vand og ekstra tøj, førstehjælpsudstyr.

Vejvalg:
Aspiranten skal kunne læse og anvende geodætiske kort og søkort for at kunne træffe vejvalg og finde egnede steder til at søsætte og lande (og undgå fredede områder), for at kunne vurdere afstande og vind og bølgers opståen og betydning. Aspiranten skal kunne bruge et kompas til støtte for kortlæsning.

Vind, vejr, bølger m.m.:
Aspiranten skal kunne finde oplysninger om vejret. Aspiranten skal have kendskab til vindstyrker og deres virkning, ikke mindst pålandsvind og fralandsvinds betydning, til lokale strømforhold samt til færdsel i tåge og riscikomomenter ved stærk sol og tordenvejr

Risikomomenter -hvad kan gå galt ?:
Aspiranten skal kunne gøre rede for hvilke risikomomenter der er ved kajakroning, prioritere disse samt gøre rede for forholdsregler imod dem.

Førstehjælp, kuldeskader:
Kendskab til forebyggelse af skader: Rigtig roteknik, strækøvelser, rigtig beklædning, masser af væske og gode fødevarer, rigtig løfteteknik.

Førstehjælp:
Kendskab til basis første hjælps udstyr og forholdsregler ved ulykker og behandling af ofte forekommende skader i forbindelse med havkajak. .

Livreddende første hjælp:
Aspiranten skal kende til og beherske trinvis førstehjælp.

Kuldeskader:
Aspiranten skal kunne gøre rede for behandling ved mild nedkøling (personen er ved bevidsthed) og ved moderat/dyb nedkøling (personen er bevidstløs, hypothermi).

Færdselsregler på vandet:
Aspiranten skal have kendskab til de grundlæggende færdselsregler på vandet og være bevidst omkring de særlige forhold som brugen af havkajak kræver i forhold til sejlads langs kysten.

Pensum:
Relevante foldere fra Søsportens Sikkerhedsråd samt tillæg.