Gamle Retningslinjer - Generelt

DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE! 

 

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse
Udarbejdet af Havkajaksamrådet. Revideret af Havkajaksamrådet 21. sep. 2004

Formål
Formålet med de vejledende retningslinier er, at:

 • Finde et fællesniveau for uddannelser og sikkerhedsrutiner uden dermed at fjerne mangfoldigheden og den enkelte organisations måde at udøve brugen af havkajak på.
 • Øge uddannelses- og kvalifikationsniveauet hos formidlere og brugere af havkajak i Danmark
Første niveau: Havkajakroer
Andet niveau: Havkajakinstruktør
Tredie niveau: Havkajakvejleder

Generelt
Retningslinierne er vejledende - det betyder at det er frivilligt hvorledes den enkelte forening, organisation eller skole vil benytte de opstillede retningslinier.

Den enkelte organisation står selv for uddannelse men kan søge hjælp og bistand hos Havkajaksamrådet.

Administrationen af niveauerne såvel som kurser og uddannelse lægges ud til de enkelte organisationer. Det er således de enkelte organisationer som udbyder kurser og evt. udsteder beviser og registrerer.

HAVKAJAKROER

Et brugerniveau, som skal sætte roeren i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt, kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).

Teknik
Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på 4-8 m/sek.

 • Svømmefærdigheder (svømme 400 m. i åbent vand eller 600 m. i bassin)
 • Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro
 • Roteknik: alm. Roteknik, lavt støttetag, styretag, sideforflytning
 • Tømning af vandfyldt kajak på lavt vand
 • Svømme med kajak
 • Selvredning med entring efter kæntring
 • Kammeratredning , med roeren ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer)
 • Bugsering af anden kajak

Teori
Kendskab til nedenstående temaer med henblik på tur langs kysten i Danmark.

 • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)
 • Vejvalg og grundlæggende navigation
 • Vind og vejr, bølger mm.
 • Risikomomenter ved havkajakroning.
 • Førstehjælp og kuldeskader
 • Færdselsregler på vandet
 • Søsportens Sikkerhedsråd’s relevante foldere

HAVKAJAKINSTRUKTØR
Kan lede ture langs kysten i kendt farvand i sommerhalvåret (maj – oktober) og instruere/eksaminere til havkajakroer.

Teknik
Teknikker må kunne vises og beherskes i uroligt vand svarende til 4-8 m/sek.
Teknikker udføres overbevisende i pakket kajak (20-30 kg) med udstyr som er i orden.

 • Roteknik: effektiv, økonomisk og skadesforebyggende roteknik, høj + lav støttetag, styretag,
  sideforflytning, baglæns roning.
 • Selvredning med entring efter kæntring, kunne anvende pagajflyder og lænsepumpe.
 • Selvredning med eskimorulle
 • Kammeratredning med roer ude af kajakken.
 • Eskimoredning (parallelredning og stævnredning).
 • Transportere en person på egen kajak mindst 200 meter.
 • Anvende bugserline i side-, mod- og medsø over mindst 500 meter.
 • Roning i bølger med halvfyldt kajak i sidesø, mod- og medsø over mindst 500 meter.
 • Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt- case" tilfredsstillende. Her vurderes om teorien og
  den pædagogiske viden anvendes hensigtmæssigt
 • Godkendt 12 timers førstehjælpskursus eller livredderprøve.

Teori
Viden om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture med grupper.

 • Udstyr: kajak, beklædning og sikkerhedsudstyr.
 • Orientering, navigering og vejvalg.
 • Færdselsregler på vandet.
 • Vind,vejr, bølger og strøm.
 • Risikomomenter – hvad kan gå galt?
 • Førstehjælp, genoplivning og kuldeskader.
 • Lederrolle og gruppeopmærksomhed.
 • Sikkerhed, jura og ansvar
 • Relevant litteratur samt den enkelte organisationen’s egne materialer.

Pædagogik og lederegenskaber
 • Erfaring: skal fremgå af logbog eller erfaringsbeskrivelse. Have roet min 150 km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand, under varierede forhold og ved forskellige vejrtyper. Have prøvet krydse over åbent vand. Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kajak. Erfaring med formidling til og undervisning af andre havkajakroere.
 • Pædagogisk viden: Kunne arbejde metodisk med kajak, herunder kunne lave relevant vandtilvænning af begyndere, kunne organisere gruppen på vandet , have overblik over gruppen og den enkelte, kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne), kunne anvende ovenstående teori i praksis med gruppen, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organisationsevner.

  HAVKAJAKVEJLEDER
  Kan lede længere ture i Danmark hele året på åbent vand samt undervise og vejlede i friluftsliv med havkajak. Kan instruerer og eksaminere til instruktørnievau.

  Teknik/praksis
  Teknikker må kunne vises og beherskes i uroligt vand svarende til 8-13 m/sek, samt må kunne bruges til forevisning i formidlingssituation.

  • Roteknik: ergonomisk korrekt, økonomisk og skadesforbyggende roteknik, høj + lav støttetag, styretag, sideforflytning, baglæns roning.
  • Selvredning med entring efter kæntring
  • Selvredning med eskimorulle (min. 2 metoder beherskes – min. 1 rulle beherskes til begge sider)
  • Re-entring efterfulgt af eskimorulle
  • Kammeratredning med roer ude af kajakken på flere forskellige måder (inkl. storm redning)
  • Eskimoredning (parallel- og stævnredning)
  • Alle i vandet – med 3 kajakker
  • Bugsering med flere forskellige teknikker
  • Ro med anden roer på kajak (400 m)
  • Brug af sikkerhedsudstyr (nødudstyr)
  • Hjælpe bevidstløs eller roer der sidder fast.
  • Kunne håndtere en relevant "hvad kan gå galt- case" tilfredsstillende, her vurderes teorien og den pædagogiske viden anvendes hensigtmæssigt.
  • Godkendt 12 timers førstehjælpskursus eller livredderprøve.

  Teori
  Indsigt om nedenstående temaer i forhold til planlægning, organisering og ledelse af ture m. grupper i det danske farvand samt i.f.t. videreformidling og undervisning.

  • Udstyr: kajak, beklædning og sikkerhedsudstyr.
  • Orientering, navigering og vejvalg
  • Færdselsregler på vandet og på land.
  • Vejr , bølger, strøm og tidevand mm.
  • Risikomomenter / Ulykkestyper – hvad kan gå galt?
  • Lederrolle og lederansvar
  • Naturen og kulturformer langs kysten
  • Friluftsliv i Danmark
  • Sikkerhed, jura og ansvar

  Her angives intet præcist pensum; det forudsættes at personen kender den mest relevante havkajakliteratur.

  Organisation, lederegenskaber og formidling
 • Erfaring. Skal fremgå af logbog/erfaringsbeskrivelse (logbog retrospektivt): roet min 500 km indenfor 2 år i forskelligt farvand, under varierede forhold og ved forskellige vejrtyper, flere kryds på min 10 km og flere-dages ture.
 • Personen har minimum 2 års erfaring som havkajakinstruktør, mindst 30 dages undervisning med forskellige grupper.
 • Lederegenskaber: gruppeforståelse, vurderingsevne, konsekvenstænkning, selvtillid/autoritet, organiseringsevne, psykologisk og pædagogisk sans, empati og metodik ift. formidling af kajak og friluftsliv ved kysten i Danmark.
 • Minimum 20 år.

  Prøveformer
  Det er naturligvis frivilligt at gå til prøve. For deltagere som gennemfører et kursus, men som vælger prøven fra udstedes et deltagerbevis.
  Det er muligt at nogle organisationer vælger ikke at afholde prøve, men derimod en mere uformel mundtlig evaluering/vurdering, hvor kursisten’s stærke sider og udviklingspunkter diskuteres.
  Til dem som vælger at gå til prøve/eksamen og består udstedes et eksamensbevis/diplom. Beviserne udstedes af organisationerne.

  Udover punkterne nævnt under hver enkelt niveau vil det naturligvis være sådan, at punkterne på underliggende niveau(er) også hører med. Der vil i bedømmelsen desuden altid indgå en helhedsvurdering; eksempelvis:

  Havkajakroer:
  Ville jeg være tryg ved at sende denne roer afsted eller tage vedkommende med på tur?

  Havkajakinstruktør:
  Ville jeg være tryg ved at lade denne instruktør undervise mine børn eller tage dem med på tur?

  Havkajakvejleder:

  Ville jeg være tryg ved at lade denne vejleder arrangere/lede ture af høj sværhedsgrad og forvalte den danske natur? Selvom de bløde værdier er svære at bedømme må det gøres; de er lige så vigtige i en havkajak.

  Instruktion/bedømmelsen kan med stor fordel kan foretages på tur eksempelvis en tre-dages tur eller i en weekend, hvor turplanlægning inkl. vejr, søkort og strøm-/tidevandstabel indgår som en naturlig del.
  Når det drejer sig om instruktører eller vejledere, vil det være oplagt at lade en del af prøven foregå som reelt undervisning.
 •