Førstehjælp

 


Førstehjælp ved sejlads i havkajak.


I april 2017 kom der informationer om det nye førstehjælpskursus for havkajak-instruktører og andre, der beskæftiger sig med sejlads i mindre fartøjer og søsport. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag. 
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.

Fremover gælder førstehjælps kurser i 2 år og Søfartsstyrelsen og Dansk FørstehjælpsRåd (DFR) anbefaler , at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” inden 24 måneder.

 

 

http://

førstehjælpsråd.dk/2017/04/ny-foerstehjaelpsuddannelse-for-mindre-fartoejer-og-i-soesport/